26 August, 2019

v4

v2
v3
v5

Cho thuê xe tay Ga , XE CHO THUÊ MÁY

Thông tin thuê xe

Xe Future thuê 3 ngày giá 90.000đ/ngày
Xe tay ga lead thuê 3 ngày giá còn 100.000đ/ngày
Xe Ware các loại giá từ 80.000đ - 100.000đ/ngày

Xe Ware các loại giá từ 80.000đ - 100.000đ/ngày

- Xe máy cho thuê - Xe đẹp chạy êm - Bảo dưỡng thường xuyên - Tiết kiệm nhiên liệu tối đa [...]
Xe số Suris giá thuê từ 80.000đ - 100.000đ/ngày

Xe số Suris giá thuê từ 80.000đ - 100.000đ/ngày

Thuê ngày: - Xe tay ga: 100.000đ – 200.000đ/ngày (Tuỳ theo loại xe) Thuê tuân: - Xe tay ga: 80.00[...]
Xe chân số giá từ 80.000đ-100.000đ/ngày

Xe chân số giá từ 80.000đ-100.000đ/ngày

Thuê ngày: - Xe chân sô: 80.000đ – 120.000đ/ngày (Tuỳ theo loại xe) Thuê tuân: - Xe chân sô: 60.0[...]

Lượt truy cập