Gắn thẻ ny vo thẻ head của Web chothuexemay.com.vn

Xe tay ga Vision thuê 3 ngày giá 110.000đ/ngày Xe tay ga Vision thuê 3 ngày giá 110.000đ/ngày

Thuê ngày:
– Xe tay ga: 100.000đ – 200.000đ/ngày (Tuỳ theo loại xe)
– Xe chân sô: 80.000đ – 120.000đ/ngày (Tuỳ theo loại xe)
Thuê tuần:
– Xe tay ga: 80.000đ – 150.000đ/ngày (Tuỳ theo loại xe)
– Xe chân sô: 60.000đ – 100.000đ/ngày (Tuỳ theo loại xe)
Thuê tháng:
– Xe tay ga: 1.800.000đ – 3.000.000đ/tháng (Tuỳ theo loại xe)
– Xe chân sô: 1.000.000đ – 2.000.000đ/tháng (Tuỳ theo loại xe)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *